Podmínky účasti testování

Podmínky účasti testování produktů BGR34-EU

Vyplněním a odesláním přihlašovacího formuláře vyjadřuje účastník akce (dále jen „Účastník“) souhlas s jejími podmínkami uvedenými níže.

Účastník bere na vědomí, že obdrží na adresu uvedenou v přihlašovacím formuláři zdarma jedno balení doplňku stravy BGR-34EU (dále jen „Produkt“), a to za účelem jeho testování a sdělení hodnocení společnosti Aimil Pharmaceuticals EU s.r.o. Tester obdrží produkt zdarma, zaplatí pouze 140 Kč za dopravu balíčku. 

Účastníkem akce se může stát osoba žíjící na území České republiky, která v době testování trpí prediabetem, nebo diabetem mellitem 2. typu a pravdivě vyplní svůj glykemický profil, uvede svou váhu a způsob léčby.

Účastník se zavazuje Produkt osobně vyzkoušet a do 60 dnů od doručení Produktu odeslat prostřednictvím odpovědního formuláře své hodnocení Produktu spolu s vyplněnými údaji v jednotlivých polích formuláře.

Produkt jsou je běžně dostupný na trhu v rámci České republiky a společnost Aimil Pharmaceuticals EU s.r.o. disponuje veškerými k tomu potřebnými oprávněními. S ohledem na vlastnosti Produktu a na svůj zdravotní stav zváží Účastník jeho užití. V případě, že by Účastník dospěl k názoru, že s ohledem na vlastnosti konkrétního Produktu a jeho zdravotní stav není testování Produktu vhodné, sdělí tuto informaci v rámci odpovědního formuláře v části určené pro hodnocení, a to v době určené pro zaslání hodnocení.

Účastníci se testování účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo doplňku stravy BGR-34EU peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel projektu testování si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného jednání nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání projektu.

Akce probíhá do odeslání 200 ks testovacích balení Produktu.

Účastník odesláním přihlašovacího formuláře vyjadřuje souhlas s užitím jeho osobních údajů ze strany společnosti Aimil Pharmaceuticals EU s.r.o. v souladu s Pravidly pro nakládání s osobními údaji dostupnými níže.

Pořadatelem akce je společnost Aimil Pharmaceuticals EU s.r.o, IČO: 05214530, Holzova 10b, 628 00 Brno.

 

Pravidla pro nakládání s osobními údaji

Registrací do projektu testování vyjadřuje účastník dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly testování a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci projektu společnosti Aimil Pharmaceuticals EU s.r.o., IČO: 05214530 za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. využití zkušeností testerů pro propagační účel doplňku stravy BGR-34EU. Pořadatel testování v tomto bodě zaručuje zajistit anonymitu testerů.

Účastník má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese zpracovatele odvolán.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je nezbytný pro účast v projektu. Obdrží-li pořadatel nesouhlas nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této akci bez náhrady.

Tento výslovný souhlas pořadateli zahrnuje zejména souhlas k užití následujících osobních údajů pořadatelem: jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo popisné, město/obec a PSČ) a e-mail.

###message